Sammarbeidspartnere

Havna kafe i Mausund

Terna Pub / Leia Restaurant på Sula

Den Muntre Matros i Mausund

Trøndelag Reiseliv i Trondheim

Supen Pub på Bogøya

Hotell Frøya på Frøya

Visit Norway