Matauk

FISKE

1239628319_314Store muligheter for havfiske med egen leid båt elleren tur med yrkesfisker som guide.
STORFISKEN venter …….

 

 


KRABBE

1239628375_542

Vi setter krabbeteiner og ruser som er utmerkede råvarer til havets festmiddag etter båtturen.

 


SKJELLSANKING

1264250668_710Området har Norges beste forekomst av kamskjell , både på kvalitet på og mengde .
Hvis du ikke dykker selv har Mausund yrkesdykkere som formidler råvaren.
Oskjell , blåskjell og hjerteskjell kan du plukke fritt på egnede plasser .

 


EGGSANKING

1264250697_311Det er tillatt å sanke måsegg i sesongen fram til 21. mai

Strandhogg med grilling av egne, utmerkede råvarer anbefales .

 


JAKT

1264251912_962Det er store mengder jaktbare arter i området. Skarv, eller havets okse som den også kalles, er det mye av, sammen med flere arter av ender og gås.
Sel som havert og steinkobbe ser man ofte, og innimellom kan man observerer ringsel og grønnlandssel.