Matauk

FISKE

1239628319_314Store muligheter for havfiske med egen leid båt elleren tur med yrkesfisker som guide.
STORFISKEN venter …….

 

 


KRABBE

1239628375_542

Vi setter krabbeteiner og ruser som er utmerkede råvarer til havets festmiddag etter båtturen.

 


SKJELLSANKING

1264250668_710Området har Norges beste forekomst av kamskjell , både på kvalitet og mengde .
Hvis du ikke dykker selv har Mausund yrkesdykkere som formidler råvaren.
Oskjell , blåskjell og hjerteskjell kan du plukke fritt på egnede plasser .

 


EGGSANKING

1264250697_311Det er tillatt å sanke måkeegg i sesongen fram til 20. mai

Strandhogg med grilling av egne, utmerkede råvarer anbefales .

 


JAKT

1264251912_962Det er store mengder jaktbare arter fugl i området, som gås og skarv. 
Havert og steinkobbe ser man ofte, og innimellom kan man observerer ringsel og grønlandssel.