Kultur

Homlingsværet
Fra slutten av 1700-tallet var det et yrende liv med fiske, handel med fisk og varer, overnattingssted for sjøveisfarende og fiskere.
Idag står tidligere fiskerheimen igjen og handelshuset med brygge. Begge husene er idag i privat eie. På været hekker svartbakk og blåmåke, erfugl, teiste, sing (fiskemåke) terne, tjeld og sildemåke. Skarven har egne holmer som den hekker på. Det var vanlig å høste eggene som tilskudd til husholdningen.


Kya og Voksværet
På Kya var det flere hundre personer som overnattet i fiskesesongene. Det står fremdeles flere bue igjen som er i bruk. Havna er lun innenfor moloen.
På Voksvær var det flere familier som bodde samtidig. Idag er det ett hus og brygge igjen.


Tidliger bosettinger
Det finnes rester etter tidligere hus på Molløya, Tjønnøya, Skjerdingen, Roparøya bl a.
Det var flere som bodde helt alene som familie på egen holme, nært til fiskenplassene og føda.


Fyrbesøk
Vingleia FyrVingleia fyr ligger fire kilometer nord for Mausund. Fyrbygningen er velholdt og kan leies til overnatting. Det er Velforeningen i Mausund som står for dugnadsarbeidet på fyret og utleien. Hver sommer arrangerer de Vingleias dag med grilling og har opp til 250 besøkende. Vingleia ligger helt i nedre kant av vernesonen til Froan Naturreservat.


Villmarksleir
LavvoSommeren 2009 ble det satt opp en lavo på ubebodd holme. Der kan du leie og finne ro og absolutt fred i stillheten.
Lavoen har plass til 16 personer


Været
kveld på MausundMausund Sula og Bogøya har sine spesielle barer/restauranter som er verd et besøk.

Har du opplevd fra bar til bar sjøveien en sommernatt?